Valery
Shcherbakov

RECORD: 1-6-0
AGE: 45
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Valery Shcherbakov vs Guram Gugenishvili, M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 3
Watch video

Valery Shcherbakov vs Guram Gugenishvili, M-1 Selection 2010: ...

M-1 Selection 2010: Eastern Europe Round 3

0
73
Valery Shcherbakov vs Vitaliy Minakov, M-1 Challenge 22
Watch video

Valery Shcherbakov vs Vitaliy Minakov, M-1 Challenge 22

M-1 Challenge 22

0
91