Shermuhammad
Nozim
Ugli
Muhamadzhanov

RECORD: 1-1-0
AGE: 25
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Shermuhammad Nozim Ugli Muhamadzhanov vs Vitali Chesnokov, M-1 Selection Online 1
Watch video

Shermuhammad Nozim Ugli Muhamadzhanov vs Vitali Chesnokov, M-1...

М-1 Selection online

0
571