Marat
Tokhtamyshev

RECORD: 1-4-0
AGE: 53
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Marat Tokhtamyshev vs Abubakar Mestoev, M-1 Challenge 52
Watch video

Marat Tokhtamyshev vs Abubakar Mestoev, M-1 Challenge 52

M-1 Challenge 52

0
63