Ilya
Karetnikov

RECORD: 4-1-0
AGE: 23
CLUB: Ferrum

WINS

DEFEATS

DRAW
Sergey Klyuev vs Ilya Karetnikov, M-1 Challenge 93
Watch video

Sergey Klyuev vs Ilya Karetnikov, M-1 Challenge 93

M-1 Challenge 93

0
195