Abylkasym
Yakubov

RECORD: 4-5-0
AGE: 33
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Abylkasym Yakubov vs Dmitry Tebekin, M-1 Challenge 90
Watch video

Abylkasym Yakubov vs Dmitry Tebekin, M-1 Challenge 90

M-1 Challenge 90

0
154