Oleg
Mykhayliv

RECORD: 6-6-0
AGE: 30
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Oleg Mykhayliv vs Vitaly Tverdokhlebov, M-1 Challenge 78
Watch video

Oleg Mykhayliv vs Vitaly Tverdokhlebov, M-1 Challenge 78

M-1 Challenge 78

0
258