Yka
Leino

RECORD: 10-5-1
AGE: 52
CLUB:

WINS

DEFEATS

DRAW
Yka Leino vs Alexei Veselovzorov, M-1 MFC European Championship 2002
Watch video

Yka Leino vs Alexei Veselovzorov, M-1 MFC European Championshi...

M-1 MFC: European Championship 2002

0
68
Yka Leino vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Russia vs the World 4
Watch video

Yka Leino vs Alexey Veselovzorov, M-1 MFC: Russia vs the World 4

M-1 MFC: Russia vs the World 4

0
47
Yka Leino vs Nikolay Onikienko, M-1 MFC: Russia vs the World 2
Watch video

Yka Leino vs Nikolay Onikienko, M-1 MFC: Russia vs the World 2

M-1 MFC: Russia vs the World 2

0
46